คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ไลบีเรียเปิดตัวระบบที่อยู่ไปรษณีย์ดิจิทัลแห่งชาติ

ไลบีเรียเปิดตัวระบบที่อยู่ไปรษณีย์ดิจิทัลแห่งชาติ

มอนโรเวีย –รัฐบาลไลบีเรียผ่านกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมได้ทำข้อตกลงกับ SnooCODE Limited เพื่อให้ไลบีเรียมี National Postal Digital Addressing System (NPDAS) ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ....

Continue reading...